Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD384 ΚΑΙ ΚΕΗΕ


Βάση της Υ.Α. Φ50/οικ.11784/742  (όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  Β' 1809/11-08-2011) από  1ης Νοεμβρίου τίθεται σε αποκλειστική χρήση η νέα ΥΔΕ και τα συνοδευτικά της έγγραφα όπως ορίζει η Υ.Α. Φ.50/503/168 της 19/04/2011 (ΦΕΚ Β’ 844/16-05-2011) βάση των συνημμένων εγγράφων της.
Συλλέξαμε βασικά χαρακτηριστικά που αφορούν στα Πρωτόκολλα ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 και κατά ΚΕΗΕ, όπου δεν υπήρχαν πίνακες τους.


    ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD384 ΚΑΙ ΚΕΗΕ - ΣΑΛΕΥΡΗΣ_ΧΑΝΤΖΗΣΟΦΙΑΝΟΣ     

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Επικοινωνία