Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Νόμος 3982 ΦΕΚ 143 17/06/2011

3982-2011

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Παράταση ισχύος για τις παλιές Υ.Δ.Ε.

Με την υπ' αριθ.: Φ50/οικ.11784/742 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1809 Β'/11-08/2011) παρατείνεται έως τις 31-10-2011 η έκδοση παλιών εντύπων Υ.Δ.Ε.

Οι παλιές Υ.Δ.Ε. μπορούν να υποβάλλονται εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Η Υπουργική Απόφαση

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Νεα Υπέυθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)

Απο τον Γιώργο Σαρρή

Στο ΦΕΚ 844 Β της 16/05/2011 βρίσκεται η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθ. Φ.50/503/168 της 19/04/2011 η οποία αφορά την νέα Υπέυθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).
Η απόφαση αυτή έχει 4 άρθρα τα οποία αναφέρουν (συνοπτικά):
Άρθρο 1
Ορίζει νέο περιεχόμενο για την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη στο οποίο περιλαμβάνεται και πρωτόκολλο ελέγχου με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
Άρθρο 2
Περιγράφει τις απαιτήσεις για την υποβολή στοιχείων για υποσταθμούς μέσης τάσης.
Άρθρο 3
Ορίζει τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες η επιχείρηση διανομής ενέργειας μπορεί να αρνηθεί την σύνδεση ή να διακόψει την ηλεκτροδότηση εγκατάστασης.
Άρθρο 4
Ορίζει μεταβατικό στάδιο 3 μηνών. Επομένως μετά τις 16.08.2011 θα πρέπει να είναι σε χρήση μόνο η νέα ΥΔΕ.

Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Τεχνικό Βήμα 24

tv_24Αρχειοθήκη ιστολογίου

Επικοινωνία